SATORI

Gra SATORI, oparta na radykalnym wybaczaniu. Nad wybaczaniem pracujemy dla siebie i swoich emocji. Wybaczanie to nie jest zgoda na to, co się dzieje. Może być wymagane postawienie granicy, aby więcej nie działo się to, co próbujesz wybaczyć. Jednak po uwolnieniu i zrozumieniu swojej historii w tej sytuacji, będzie Ci znacznie łatwiej to zrobić. Dokonaj wewnętrznej przemiany.

Gra pobudza duchowo i stwarza świetną okazję do wspólnego poszukiwania mądrości, wewnętrznego rozwoju i spokoju.
Grając w „Satori”, można uzyskać niezwykłą głębię zrozumienia własnego życia oraz tego, co dzieje się z nami w danym momencie. Dlatego też warto grać w nią wielokrotnie, szczególnie wówczas, gdy napotykamy trudności i pragniemy znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania lub zyskać nową perspektywę.
To doświadczenie ujawnia wielkie pokłady mądrości – twojej własnej, rzecz jasna – ta zaś objawia się poprzez grę w zdumiewający sposób, który budzi zachwyt i inspiruje.

https://www.psychologia.org/satori-nad-morzem-7-8-10-2023-r/

Gra ma na celu przyczynia się do pogłębienia zrozumienia i wewnętrznego rozwoju przeprowadzając w bezpieczny sposób przez 5 etapów uwalniania emocji. Tymi etapami są:

1. Opowiedz swoją wersję zdarzenia

2. Wyraź swoje uczucia

3. Porzuć dawną interpretację

4. Przyjmij nową perspektywę

5. Zastosuj proces zmiany

Radykalne Wybaczanie w skrócie

Podczas gdy tradycyjne wybaczanie opiera się na przywiązaniu do koncepcji wyst?powania ofiary i sprawcy, Radykalne Wybaczanie uznaje, ?e ?yciowe sytuacje zdarzaj? si? nie nam ale DLA nas. Nie musimy przy tym rozumie? „dlaczego”ani „jak” to si? dzieje. Gdy osi?gamy gotowo?? przyj?cia mo?liwo?ci, ?e wszystkie – wydarzenia i sytuacje maj? swój sens oraz s? wyrazem Boskiego porz?dku, zostajemy uwolnieni od naszego bólu. Wystarczy do tego samo otwarcie si? na tak? ewentualno??. Kiedy to czynimy, zdarzaj? si? cuda i stajemy si? wolni. Ukazuje to bezpo?rednio sama gra. 'Satori’ nie wymaga wcze?niejszej znajomo?ci procesu Radykalnego Wybaczania; gracze uchwyc? jego sens podczas gry.

SATORI jest dla Ciebie je?li:

czujesz si? ci?gle pokrzywdzony/a lub wykorzystywany/a przez innych

kto? bardzo Ci? skrzywdzi? i nie umiesz mu tego wybaczy?

sam/a skrzywdzi?a? kogo? i nie umiesz wybaczy? tego sobie

brak Ci energii i si?y do ?ycia

nie panujesz nad w?asnym ?yciem

ci??ko Ci stworzy? zdrowe relacje, oparte na szacunku, akceptacji i mi?o?ci

nie mo?esz dogada? si? z lud?mi

spotykasz na swojej drodze ludzi, którzy Ci? denerwuj?, maj? ci?gle o co? do Ciebie pretensje, krytykuj? czy ograniczaj?

masz inny, ni? wymienione, problem, z którym sie borykasz i sam/a nie potrafisz sobie poradzi?

– nie wiesz dlaczego, ale czujesz, ?e gra Ci? wzywa

W grze mo?e wzi?? udzia? maksymalnie 5 osób. Tak kameralna grupa pozwoli wszystkim uczestnikom przej?? ich procesy w ?agodny i komfortowy sposób.

B?dziesz zdumiony/a widz?c, ?e udzia? w grze 'Satori’ rzeczywi?cie umo?liwia Ci wybaczenie samemu sobie oraz innym ludziom – osi?gni?cie tego w taki sposób mo?e wydawa? si? nieprawdopodobne. Po zako?czeniu gry zapewne odczujesz ulg? oraz doznasz zupe?nie nowego wymiaru wolno?ci i wewn?trznego spokoju.